Möte med Södertörns Brandförsvarsförbund

Haninge Civilförsvarsförening besökte Södertörns Brandförsvarsförbund fredagen den 22 oktober. Brandchefen Henrik Lindström uppdaterade oss om hur deras verksamhet utvecklats och vi förde givande samtal om hur framtida samarbeten skulle kunna se ut. Civilförsvarets betydelse har ökat under senare år under uppbyggnaden av ett nytt totalförsvar i Sverige. Men vi måste tillsammans med alla andra aktörer hitta vår roll. Vi kommer att fortsätta våra samtal med brandförsvaret och även med Haninge kommun som vi redan har avtal med. Våra frivilliga insatser ska kunna komma hela samhället tillgodo och då måste vi ta fram samarbetsavtal med alla aktörer som kan behöva vår hjälp vid större händelser och katastrofer

 

sbsb2

Lämna en kommentar