Besök på Haninge kommuns VA-enhet den 19 november

Den 19 november var Civil Haninge på verksamhetsbesök hos kommunens VA-avdelning. Verksamheten är omfattande men väldigt osynlig då det mesta förutom två ståtliga vattentorn ligger under mark i ledningar som sträcker sig hundratals mil. Utbyggnadstakten är hög i en av de starkast växande kommunerna i Sverige.

Förutom en fantastiskt intressant information om verksamheten förde vi också en givande dialog om hur Civilförsvarsförbundet kan bidra vid större kriser. Vid större avbrott under längre tid kan kommunerna dock vara beroende av hjälp från frivilliga. Genom att hålla en dialog utifrån det avtal som Civil Haninge tecknat med kommunen kommer vi tillsammans att klara av framtida kriser. Men vi hoppas naturligtvis att de inte inträffar.

Möte med VA-enheten Möte med VA-enheten

Lämna en kommentar