Karta Otillgänglig

Studiebesök på Södertörns Brandförsvarsförbund


Datum/tid
22 oktober 2021
13:00 - 15:00

Plats
Lindvreten Räddningscentral

Beskrivning

Haninge Civilförsvarsförening inbjuder alla medlemmar till studiebesök på Brandförsvarsförbundet.

Räddningschefen informerar om verksamheten. Tanken är att det bland annat ska vara ett dialogmöte kring frågan om hur räddningstjänsten ser på behovet av våra tjänster.