Ordförande
Sven Gustafsson
sven.gustafsson@haninge.se
073 – 941 30 49

Vice ordförande
Mikael Olergård
mikael_olergard@hotmail.com
070 -  962 85 42

Kassör
Lena Vilmar
lena.vilmar@hotmail.com
070 – 878 99 70

Sekreterare
Claes Sperling
claes.sperling@gmail.com
Tel: 070 – 779 62 82

Ledamöter
Torbjörn Sannerud
tobbe.sannerud@gmail.com
070 – 335 24 02

Inger Granberg
fotosvenne@gmail.com
070 – 421 91 12

Kjell Eriksson
073 – 803 44 45

Texten senast uppdaterad 210710