Här hittar ni information om aktiviteter som andra föreningar har haft samt kontakt information till föredragshållare.

Har du något du vill dela med dig av till de övriga föreningarna i distriktet, hör av dig till distriktsstyrelsen på mail distriktstockholm@civil2.se