Säkrare Seniorer

 

Fallolyckor förorsakar stora samhällskostnader. Räddningsverkets skadestatistik visar att de flesta olyckor inträffar i hemmet eller under fritiden. Äldre människor är klart överrepresenterade bland offren.

Med Civilförsvarsförbundets nya kurs kan seniorer i hela landet lära sig hur de ska skydda sig mot fallolyckor och bränder samt undvika att bli ett brottsoffer.

 

Kursen omfattar tre timmar och innehåller:

Hemsäkerhet
- vad kan Du göra för att förbättra säkerheten hemma?
- förebygg olyckor och anpassa hemmiljön.

Brandsäkerhet
- vilka är de vanligaste brandorsakerna?
- vad gör Du om det börjar brinna?
- var skall brandvarnaren sitta?

Personlig säkerhet
- undvik att bli ett brottsoffer.
- vem vänder Du dig till om Du blir utsatt för brott?