2017Årsmöte

Välkommen till Sigtuna Civilförsvarsförening!

Föreningen sysselsätter sig med att rekytera, utbilda och öva FRG, Eftersök försvunnen person, Civilförsvarsutbildning till medlemmar och stöd till vårt samhälle. Främsta fokus ligga på utbildning och information med stöd under kriser. Vi eftersträver jämställdhet. Vi är båda politiskt parti och religiosa samfunds oberoende.

Förenings Ordförande – Anthony Ruoro – invald på 1 år fr.o.m 20180324

Förenings Vice Ordförande - Bengt Kruse

Förenings Sekreterare - Ann-Kristin Kurvinen 

Förenings Kassör - Ole Larsen 

Ledamöter:

Richard Runnedal

Johan Widergren

Sandra Bergström

Suppleanter:

Yvonne Herb

FRG = Frivilliga resursgruppen som vi utbildar åt Sigtuna kommun. FRG-grupperna skall bistå kommunen när deras egna resurser ej är tillräckliga, vid extraordinära insatser eller nationellt när samhället behöver oss.

Ansvarig för FRG-utbildningen och huvudansvarig är: Ole Larsen

Vi finns på sociala medier -

Civilförsvarsförbundet Sigtuna på nätet:

Civilförsvarsförbundet i Sigtuna aka Sigtuna Civilförsvarsförening – Facebook – ”Gillar oss” – https://www.facebook.com/SigtunaCFF

Chatta m oss via Facebook messenger – m.me/SigtunaCFF

Instagram : www.instagram.com/sigtunacff

FRG – Frivilliga resursgruppen :

Facebook – ”Gillar oss”  - https://www.facebook.com/FRGsigtuna

Instagram ; www.instagram.com/frgsigtuna

Twitter: https://twitter.com/frgsigtuna

Twitter - @frgsigtuna – #frgsigtuna

YouTube – Tba – annonseras vid senare tillfällen – under uppbyggnad

 

Är du intresserad av att delta i vår förening, så kontakta oss.