Sollentuna civilförsvarsförbund är vilande tills vidare!