Välkommen till Sollentuna civilförsvarsförening!

-Tycker du som vi att krisberedskap och förebyggande krisarbete är viktigt – kom med i vår förening och skaffa dig kunskaper.