Styrelsen för Stockholms läns Civilförsvarsförbund


Styrelsen f.o.m 2019-06-04 och fram till nästa stämma består av:

Fredrik Näslund, ordförande
Peter Asmund, vice ordförande och kassör
Helena Schytt, sekreterare
Pierre Blomqvist, ledamot
Solweig Ericson, ersättare