Valberedning för STOCKHOLMS LÄNS CIVILFÖRSVARSFÖRBUND

Valberedning 2019 – 2021 :

Sven-Olof Ekström, Vallentuna (ordförande)

Björn Karlsson, Huddinge

Leo Smidhammar, Danderyd