FRG-ledningsgruppen

 

FRG-ledningsgruppen är en grupp som träffas ett par gånger per år och planerar in aktiviteter.


FRG-ledningsgruppen består av
:

Anna Wallin
Agneta Karlsson
Anette Karlsson
Christer Ärnhage (sammankallande)
Eva Pihl Nilsson
Linnéa Skogert
Sven-Olof Ekström