Vi deltar i arbetet kring skogsbranden i Västmanland


Den frivilliga resursgruppen, FRG Vallentuna, har fått uppdraget att avlösa ett team från Sigtuna och Järfälla
i arbetet kring skogsbranden i Västmanland.

Den 12 augusti ger sig åtta personer från FRG Vallentuna iväg till skogsbranden i Västmanland. Anledningen är att FRG
under 24 timmar ska fungera som en allmän resurs för räddningsledningens stab. Med arbetsuppgifter som att tillhandahålla
mat och dryck för räddningspersonal, vara ute på fältet och bevaka vägar gör FRG en viktig samhällsinsats.

- Vi är glada och stolta att vår FRG kommit i fråga, som vi har en god relation till och ett långvarigt samarbete med,
säger Staffan Gröndahl, säkerhetssamordnare på Vallentuna kommun.

 

Skogsbrand aug 2014

Gösta, Sven-Olof, Ing-Britt, Linnéa, Kent, Christer, Tori och Agneta

 

Läs artiklar om branden och FRG Vallentuna i Vallentunas lokaltidningar

Skogsbrand Västmanland aug 2014