Under våren 2015 är det 12 st. som håller på att genomföra FRG grundutbildning

 

Pass 1

Må 9 februari

- KOMMUNKUNSKAP

Information från Vallentuna kommuns säkerhetssamordnare, Staffan Gröndahl

 

Pass 2

Ti 24 februari

- KRISKOMMUNIKATION Information vid kriser, kommunen om FRG

Information från Vallentuna kommuns säkerhetssamordnare, Staffan Gröndahl

 

Pass 3

To 12 mars

- VÅRT SÅRBARA SAMHÄLLE

Instruktör Lena Hedberg från Stockholmsdistriktet

 

Pass 4

Ti 24 mars

- DEN FRIVILLIGA RESURSGRUPPEN

FRG-ansvariga och deltagare från FRG i Vallentuna

 

Pass 5

To 9 april

- REGISTRERING AV SPONTANT FRIVILLIGA

Verksamhetsledare från Stockholmsdistriktet, Anders Lundin

 

Pass 6

Ti 21 april – ATT MÖTA MÄNNISKOR I KRIS

Inga-Lisa Sigling

 

Pass 7

To 7 maj – BRANDKUNSKAP

Vallentuna Brandkonsult