Den 29 november 2014 träffades uppemot 100 personer för en övning uppdelad på 5 stationer

- Första Hjälpen
- Andra Hjälpen
- Hjärt Lungräddning
- Elsäkerhet
- Evakuering