Frivilliga Resursgruppen – FRG

 

Den frivilliga resursgruppen kallas in på begäran av kommunen när något extraordinärt hänt. Den som vill hjälpa till vid en kris i kommunen har här en möjlighet att få en fin utbildning och kommunens förtroende att bland annat hantera människor i kris, utföra första hjälpen, informera medborgarna, hjälpa till vid evakuering och inkvartering mm.

För närvarande finns det ett 50-tal utbildade FRG:are fördelade på tre grupper.

IMG_0101

 

 

Vill du veta mer om FRG kan du skicka e-post till vallentuna@civil2.se eller ring FRG-ansvarig Christer Ärnhage 070-791 73 37 och Sven-Olof Ekström 070 – 722 53 17.