Välkommen till

Vallentuna Civilförsvarsförening!


 

Vallentuna Civilförsvarsförening har kommunens uppdrag att rekrytera, utbilda och öva kommunens Frivilliga Resursgrupp FRG.

FRG kallas in då kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas. Uppdragen kan bestå av evakueringar, information, administration eller medmänskligt stöd och krishantering till drabbade.

FRG ingår som en del i Vallentuna kommuns krishanteringsorganisation.

Civilförsvarsföreningen har också stora möjligheter att informera och utbilda medborgarna i kriskunskap, både genom att erbjuda utbildning och aktuella studiebesök/föreläsningar. Vårt aktuella program hittar ni under kalender.

Vallentuna Civilförsvarsförening har ett 100-tal medlemmar. Medlemsavgiften är 150 kr per år.

Är du intresserad av att delta i vår förening, kontakta oss.

Alla kan göra en insats!

 

Höstfest 28 okt 2013     IMG_0088

 

Öppet hus 15 dec 2013-4     Öppet hus 15 dec 2013-2