Kalendariet uppdateras kontinuerligt med aktiviteter som FRG deltar i.

Kalendarium 2017

 

Öppet hus 15 dec 2013-1  Höstfest 28 okt 2013
Öppet hus 15 dec 2013-4