MSB    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

SOS Alarm

 

Energimyndigheten

 

Krisinformation

 

Sjukvårdsupplysningen

 

Vårdguiden 1177

 

http://www.roslagsvatten.se/kontakt/information_om_sms-tj%C3%A4nst_vid_l%C3%A4ckor