Checklista: OM DET BRINNER

 Brandbil 2   Ljus 4    Brandman

  • Rädda

Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.

 

  • Varna

Varna andra som kan vara i fara.

 

  • Larma

Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
Var beredd att svara på detta:
– Om det finns människor som är instängda eller i annan fara
– Var det brinner (adress)
– Vem du är och varifrån du ringer.

 

  • Släck

Släck branden om det är möjligt.