Teori i Orienteringskunskap

 

Kompassen är ett ovärderligt hjälpmedel. Det är ett instrument som ger rätt väderstreck, och som därigenom hjälper till att orientera kartan i rätt riktning.

Dessutom kan man med hjälp av kompassen ta ut riktningen till en bestämd punkt och därigenom få den exakta kursen man ska följa för att hamna rätt.

 

Så här tar du ut kompassriktningen

1. Lägg kompasslinjalen (sidan på kompassen) så att den går från den punkt där du befinner dig till den punkt du vill komma till.

Kompassriktning-1

2. Håll kvar kompassen i det läge du lagt den enligt punkt 1. Vrid kompasshuset så att linjerna i botten på kompasshuset blir parallella med meridianerna på kartan. (Meridianerna är de tunna, svarta linjer som löper från norr till söder på kartan).

 

3. Håll kompassen framför dig. Vrid kroppen till dess att kompassnålen (den röda nålen i kompasshuset) sammanfaller med linjerna i botten på kompasshuset, som bilden visar. Nu följer du den kurs som riktningspilen på kompassen visar (se bilden).