Övrigt

En helt vanlig vecka om kommer nästa 60 personer till följd av olyckor (två av tre är 65 år eller äldre) varav 1 till 2 personer i bränder, 8 i vägtrafiken och 30 till följd av fallolyckor.

 

Grundbehoven
om en av bitarna inte tillgodoses = livsfarligt

 • Mat
 • Vatten
 • Psyke/trygghet
 • Värme
 • Vila

 

Vad händer när vi lider brist på mat?

 • Sämre tankeförmåga och långsamma reaktioner
 • Dåligt omdöme och koncentrationssvårigheter
 • Apati och modstulenhet
 • Irritation
 • Huvudvärk
 • Känslighet för kyla
 • Muskelkramper

 

Vad händer när vi lider brist på vätska?

 • Törst
 • Matthet och dåsighet
 • Nedsatt tankeförmåga
 • Illamående och huvudvärk
 • Blossande och torr hud
 • Aptitlöshet
 • Mörk/koncentrerad urin

 

Hur reagerar vi psykiskt?

 • Svårt att anda
 • Svettas och fryser
 • Nedsatt hörsel
 • Tunnelseende
 • Svaghetskänsla
 • Koordinationssvårigheter
 • Smärtor i rygg, bröst, huvudvärk
 • ”Klump i halsen”

 

Vad händer när vi kyls ner?

+ 37    Normal vilotemperatur

+ 36    Vi börjar huttra
– Varningssignal
– Energikrävande

+ 34    Stark frossa
– Kraftlös och apatisk
– Dålig reaktionsförmåga

+ 33    Händerna blir obrukbar
– Förvirrad

+ 32   Kramp i extremiteterna
– Frossan avtar
– Riks för hjärtflimmer
– Riken att frysa ihjäl 50%

+ 30   Medvetslöshet
– Stor risk för hjärtflimmer

+ 28   Puls och andning knappt kännbara

+ 26   Stor dödsrisk

+ 19   Aktiviteten i hjärna mycket svag

 

Vila

Du behöver minst 6 timmars sömn/dygn för att fungera bra

 • Matthet och dåsighet
 • Nedsatt tankeförmåga
 • Illamående och huvudvärk

 

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten

 • Gå in
 • Stäng fönster, dörrar och ventilation
 • Lyssna på lokalradion

Signal 7 sek, tystnad 14 sek

Faran över:

30-40 sekunders signal

 

Vid kris

Ansvarsprincipen
Den som har ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden fortsätter att ha samma ansvar under en kris eller krigssituation.

Likhetsprincipen
Lokalisering och organisation av en verksamhet ska så långt det är möjligt vara densamma under en kris eller krigssituation.

Närhetsprincipen
En kris ska så långt det är möjligt hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.