Förbered dig att ringa 112

 

Det är svårt att veta hur du reagerar vid en nödsituation. Är du förberedd underlättar du arbetet för alla inblandade och rätt hjälpresurser kan snabbt komma på plats.

 

  • Vad har hänt?

Tänk på att informera SOS om följande: Vad har hänt? Var någonstans behövs hjälpen? Vem är du som ringer?

 

  • Vid personskada eller sjukdom

Skador eller tillstånd? Medvetslös/fastklämd? Inomhus/utomhus? Vem gäller det? Namn, kön och ålder.

 

  • Vid brand

Är någon i fara? Vad brinner? Brandens omfattning? (Hur mycket är det som brinner?)

 

  • Vid en trafikolycka

Stanna och ta reda på vad som hänt. Hur många är skadade? Sitter någon fastklämd? Är det något utsläpp/läckage? Brinner fordonet?

 

  • Orientera dig!

Var är du? Vägskylt i närheten, avtagsväg, kraftledning, vattendrag, kyrka etc. Ring 112, var beredd att svara på SOS-operatörens frågor. Vad har hänt? Var någonstans har olyckan hänt? Vilket telefonnummer ringer du ifrån? Vilken typ av skador har de skadade? Sitter någon fastklämd? Vilken typ av fordon är inblandade? Om det är lastbil, finns orange ”farligt gods-skylt”? Om motorväg, i vilken körbana: i riktning mot…

 

  • Kontrollera olycksplatsen en gång till

Ring nödnumret 112 igen om du får fram nya uppgifter.