FRG Vallentunas skarpa insatser

 

FRG i Vallentuna har kallats in av kommunen vid många olika skarpa insatser:

 • Brand Fornminnesvägen, 7 september 2016
  Omhändertagande av evakuerade från brand i flerfamiljshus i Vallentuna centrum.

 • Stöd och support till ensamkommande flyktingbarn Stångberga jan-april 2016
  Hjälp med läxläsning samt gav kommun och samhällsinformation

 • Ledsagning av ensamkommande flyktingbarn Arlanda, dec 2015- jan 2016
  Ledsagning till rätt färdmedel och destination.

 • Riksdags- och kommunval 14 september 2014
  Deltog som resurs vid kommunvalet med diverse hjälp till valstaben i kommunhuset samt vid de olika vallokalerna i kommunen.

 • Skogsbrand i Västmanland, 12-13 augusti 2014
  Trafikvakter, stabsarbete, bevakning av högkvarteret samt ordonnans i Ramnäs i samband med skogsbranden i Västmanland. Uppdraget kom från Länsstyrelsen i Västmanlands län.

 • EU-valet 25 maj 2014
  Deltog som resurs vid EU-valet den 25 maj 2014 med diverse hjälp till valstaben i kommunhuset samt vid de olika vallokalerna i kommunen.

 • Vattenläcka norra Vallentuna (Snapptuna, Lindholmen, Frösunda, Ekskogen, Kårsta), 14 februari 2014
  Satte upp flygblad i norra delarna av kommunen efter en vattenläcka. Kommuninnevånare i berörda områden uppmanades att koka dricksvattnet.

 • Vattenbrist Brottby, 16 maj 2013
  Bemannade vattentappställe i Brottby efter en vattenläcka som gjorde att boende i den kommundelen blev utan vatten.

 • Brand Murstensvägen, 17 mars 2013
  Omhändertagande av evakuerade från brand i flerfamiljshus på Åby Gärde

 • Bombhot i Ormsta, 13 december 2007
  Omhändertagande av evakuerade boende

 • Brand i Centrumgaraget, 18 november 2007
  Evakuering av boende  

 

 Därutöver har FRG bistått kommunen vid ett antal tillfällen, exempelvis rapporterat in läget vid kraftigt regn.

 

 

FRG Vallentuna rycker in vid storbranden FRG Vallentuna rycker in vid storbranden 3 FRG Vallentuna rycker in vid storbranden 2

 

Skogsbrand Västmanland aug 2014