Stor FRG utbildning/övning i hantering av materiel till nödvattencisterner

Nödvattencisterner 6    Nödvattencisterner 4

FRG-Norr har genomfört en stor utbildning/övning i hur vi hanterar nödvattencisterner.
Platsen var Märsta brandstation, lördagen den 5 april 2014, under solen och flygplanen. Arrangörer var Vallentuna kommun, FRG i Vallentuna och FRG i Sigtuna och inte minst Livsmedelsverket som stod för utrustningen och engagerade utbildare.

Sådär 100 FRGare från FRG Norr slöt upp och fick en ordentlig genomgång i hur cisternerna fungerade, hur dom monterades och demonterades.
Efter utbildningen utomhus tog vi oss inomhus och delade upp oss per FRG. Då diskuterades hur nödvatten-försörjningen fungerade i resp kommun
och hur vi i FRG kan bistå våra kommuner.
Av fem skarpa uppdrag som FRG kallats in till i Vallentuna, har tre uppdrag handlat om nödvatten, information och bemanning av tappställen.
En utomordentligt trevlig och lärorik dag. Alla vittnade om belåtenhet.

Vi tänker oss att senare följa upp denna aktivitet med fokus på hur vi kan agera lokalt med FRG som resurs.
Christer Ärnhage och Sven-Olof Ekström, FRG-ansvariga i Vallentuna

Nödvattencisterner 1    Nödvattencisterner 5    Nödvattencisterner 2