VMA (5)

Signalen VMA = Viktigt Meddelande till Allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser,
vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Signalen provas klockan 15 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Så här låter signalen: sju sekunder signal, 14 sekunder tystnad.
När faran är över startas en 30-40 sekunder lång signal som betyder just ”faran över”.

Signalen används för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor, till exempel gasutsläpp eller stor brand.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på radio (P3, P4) för att få information

VMA kallas i folkmun Hesa Fredrik

 

VEM (3)