Karin Enström, fd försvarsminister, höll en öppen föreläsning som arrangerades av Vaxholms Civilförsvarsförening i samverkan med Vaxholms stad. Karin föreläste bland annat om vårt omättliga informationsbehov i stunder av kris och katastrof, vid såväl stora som små sådana. Samhällets robusthet är helt beroende av samverkan mellan professionella och civila resurser, enbart de professionella räcker inte till. Branden i Västmanland i somras är ett exempel där insatserna behövde förstärkas av civila resurser.

I Kanada finns en lag om att varje medborgare måste kunna klara sig självständigt under 72 timmar vid kris, först därefter träder samhällets resurser in som stöd om behovet kvarstår. I Sverige finns inte någon sådan lag, men Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) försöker nu, tillsammans med Civilförsvarsförbundet, informera och utbilda medborgare i att klara sig själv under 72 timmar vid exempelvis långvarigt strömavbrott.

Karin var mycket väl förberedd och väl insatt i samhällets sårbarhet och de insatser vi som civila kan bistå med. Karin är mycket positivt inställd till att det bildas Frivilliga Resursgrupper (FRG) i samtliga kommunen i Sverige.

Karin Enström och Vaxholms säkerhetschef Lars Winberg tillsammans med representanter för FRG.

Karin Enström och Vaxholms säkerhetschef Lars Winberg tillsammans med representanter för FRG.

 

Vi som var där när Karin föreläste i Vaxholm.

Vi som var där när Karin föreläste i Vaxholm.