Christer Ärnhage
Ordförande
E-post:
Uppdrag: FRG-ansvarig (F), FRG-utvärderare (F), Ordförande (F), Viceordförande (D), Webbansvarig (F)