Vaxholms kastellFRGare på Vaxholms kastell

 

Vaxholms Fästnings Museum arrangerade ”Överlevnadsdagen” på Vaxholms kastell.

Flera aktörer var inbjudna till detta evenemang, bland annat Krisinformation.se från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), amfibieregementet, Vaxholms Civilförsvarsförening och Röda Korset. En miniutställning anordnades liksom ett antal föreläsningar. Vaxholms Civilförsvarsförening samverkade med civilförsvarsföreningarna i Täby Österåker, Danderyd och Vallentuna och deltog med en föreläsning (Hans Rockberg från Täby Österåker) samt i minimässan där vi visade upp beredskapshinken och hjärt-lungräddning med MiniAnne.

Vi hade mycket trevligt och vår föreläsning var uppskattad. Det var intressant och tankvärt att mingla med de andra aktörerna och det fanns flera deltagare som även var medlemmar i Civilförsvaret och även aktiva i Frivilliga resursgruppen (FRG).

Tack till alla som hjälpte till och gjorde dagen både lyckad och rolig!

 

Kaj L på Vaxholms kastellMinimässa på Vaxholms kastellKrisinformation på Vaxholms kastell