En helt vanlig vecka omkommer nästa 60 personer till följd av olyckor (två av tre är 65 år eller äldre) varav 1 till 2 personer i bränder, 8 i vägtrafiken och 30 till följd av fallolyckor.

Grundbehoven om en av bitarna inte tillgodoses = livsfarligt

 • Mat
 • Vatten
 • Psyke/trygghet
 • Värme
 • Vila

Vad händer när vi lider brist på mat?

 • Sämre tankeförmåga och långsamma reaktioner
 • Dåligt omdöme och koncentrationssvårigheter
 • Apati och modstulenhet
 • Irritation
 • Huvudvärk
 • Känslighet för kyla
 • Muskelkramper


Vad händer när vi lider brist på vätska?

 • Törst
 • Matthet och dåsighet
 • Nedsatt tankeförmåga
 • Illamående och huvudvärk
 • Blossande och torr hud
 • Aptitlöshet
 • Mörk/koncentrerad urin

 

Hur reagerar vi psykiskt?

 • Svårt att andas
 • Svettas och fryser
 • Nedsatt hörsel
 • Tunnelseende
 • Svaghetskänsla
 • Koordinationssvårigheter
 • Smärtor i rygg, bröst, huvudvärk
 • ”Klump i halsen”


Vad händer när vi kyls ner?


+ 36
    Vi börjar huttra
– Varningssignal
– Energikrävande

+ 33    Händerna blir obrukbar
– Förvirrad

+ 30   Medvetslöshet
– Stor risk för hjärtflimmer

+ 26   Stor dödsrisk

+ 19   Aktiviteten i hjärna mycket svag

+ 28   Puls och andning knappt kännbara

+ 32   Kramp i extremiteterna
– Frossan avtar
– Riks för hjärtflimmer
– Riken att frysa ihjäl 50%

+ 34    Stark frossa
– Kraftlös och apatisk
– Dålig reaktionsförmåga

+ 37    Normal vilotemperatur

 

Vila

Du behöver minst 6 timmars sömn/dygn för att fungera bra

 • Matthet och dåsighet
 • Nedsatt tankeförmåga
 • Illamående och huvudvärk

Vid kris

Likhetsprincipen Lokalisering och organisation av en verksamhet ska så långt det är möjligt vara densamma under en kris eller krigssituation

Närhetsprincipen En kris ska så långt det är möjligt hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga

Ansvarsprincipen Den som har ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden fortsätter att ha samma ansvar under en kris eller krigssituation.