Vaxholms Civilförsvarsförening har kommunens uppdrag att rekrytera, utbilda och öva kommunens Frivilliga Resursgrupp

FRG kallas in då kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas. Uppdragen kan bestå av evakueringar, information, administration eller medmänskligt stöd och krishantering till drabbade.

FRG ingår som en del i Vaxholms stads krishanteringsorganisation.

Civilförsvarsföreningen har också stora möjligheter att informera och utbilda medborgarna i kriskunskap, både genom att erbjuda utbildning och aktuella studiebesök/föreläsningar. Vårt aktuella program hittar ni under kalender.

Medlemsavgiften per år är 100 kr för enskild och 165 kr för familj.

Är du intresserad av att delta i vår förening, kontakta Christer Ärnhage, ordförande, mobil: 070-791 73 37.

Alla kan göra en insats!