Evakuering – checklista

Att måsta evakueras från sitt hem är något vi alla vill slippa. Om tillfället ändå dyker upp då du måste evakuera din bostad är det bra att vara förberedd med vad som ska tas med från hemmet. Nedan har vi en kort checklista över saker och ting som vi anser viktigast att ta med sig vid en evakuering. Gå igenom checklistan och se till att du vet vart följande saker finns i hemmet för att undvika onödig stress vid evakueringstillfället.

Checklistan bör ses som en vägledning då en exakt lista över vad du ska ta med beror på omständigheterna.

Checklista vid evakuering

Legitimation för samtliga familjemedlemmar (pass/ID-kort/körkort)
Pengar (kontanter/kontokort)
Mobiltelefon + laddare
Nycklar
Mediciner
Kylväska till mediciner som ska förvaras svalt
Mat och dryck
Ett par ombyten till samtliga familjemedlemmar
Om bostaden riskerar att förstöras kan värdefulla föremål som foton och smycken tas med.
Kramdjur till barnen för att skapa trygghet
Om husdjur finns i familjen måste även mat, medicin, bur och filt/värmekälla för husdjuret planeras.