bild-evakuering-lang-4-bilder

Evakuering – checklista

Att vara tvungen att evakueras från sitt hem är något vi alla vill slippa. Om tillfället ändå dyker upp då du måste
evakuera din bostad är det bra att vara förberedd med vad som ska tas med från hemmet. En evakuering kan ske
snabbt och vara till ett skyddsrum eller bara bort från området du befinner dig i.
Vid en evakuering kan det därför vara svårt att få med sig krislådor och mycket saker som annars kan behövas hemma
vid en krissituation.

Nedan har vi därför en kort checklista över saker och ting som vi anser viktigast att ta med sig vid en evakuering.
Gå igenom listan och se till att du vet var följande saker finns i hemmet för att undvika onödig stress vid evakueringstillfället.
Om möjligt, ha det mesta färdigpackat i en ryggsäck.

Checklistan bör ses som en vägledning då en exakt lista över vad du ska ta med beror på omständigheterna.

Checklista vid evakuering

Legitimation för samtliga familjemedlemmar (pass/ID-kort/körkort)
Pengar (kontanter/kontokort)
Mobiltelefon + laddare
Nycklar
Mediciner
Kylväska till mediciner som ska förvaras svalt
Mat och dryck
Ett par ombyten till samtliga familjemedlemmar
Om bostaden riskerar att förstöras kan värdefulla föremål som foton
och smycken tas med.
Kramdjur till barnen för att skapa trygghet
Om husdjur finns i familjen måste även mat, medicin, bur och
filt/värmekälla för husdjuret planeras.