Hjärt-lungräddning

Nedan finns en kort instruktionsfilm om hur du utför Hjärt-lungräddning (HLR). För att lära dig mer om HLR se våra kurser.

Filmen är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).