Larmnummer

 

Nödnummer 112

Är det svenska nödnumret och det nummer som gäller inom EU.
Numret ringer du när det är fara för liv, egendom eller miljö. Du kan exempelvis ringa om du eller annan person befinner sig i akut fara, allvarligare olyckor eller våldsbrott.
Detta nummer ringer du även för att larma om pågående brott, bränder eller om farliga ämnen har läckt ut i naturen.

SOS-operatören frågar alltid:

  • Vad har inträffat?
  • Var har det hänt?
  • Vilket telefonnummer ringer du från?

Var beredd att lämna mer information eller hjälp om det behövs.

Läs  mer på SOS Alarm

 

Journummer 116 000

På detta nummer anmäler man försvunna eller hittade barn. Detta nummer är gemensamt i hela EU och du kan vända dig hit för att anmäla ett försvunnet barn, anmäla att du funnit ett barn som varit försvunnet, anmäla ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj samt för att söka information om ditt försvunna barn.
Om ett barn har försvunnit kan du ringa detta nummer eller också 112.

Läs mer här

 

Polisens nummer 114 14

Polisens nummer vid icke akuta händelser.
Numret kan du använda när du exempelvis vill göra en polisanmälan, lämna ett tips som inte är akut eller önskar få svar på frågor.

Läs om hur du använder 114 14 på polisens webbplats.

 

Informationsnummer 113 13

Det här numret kan du ringa till för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser i samhället, till exempel vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra stora händelser i samhället.
Numret är öppet dygnet runt, alla dagar.

Läs om hur du använder 113 13 på SOS Alarms webbplats

 

Sjukvårdsrådgivning 1177:

Numret för sjukvårdsrådgivning, ej nummer för akuta sjukdomsfall. Detta nummer kan du ringa till om du behöver råd vid sjukdom som inte kräver akut omvårdnad.
Mer info

 

Samtal från mobiltelefon

Om din operatör har problem med sitt nät och telefonen inte automatiskt kopplar upp sig på ett annat nät kan du ta ut sim-kortet. Finns det ett fungerande nät kan du då ringa nödsamtal.

 

Viktiga privata telefonnummer

I en krissituation kan det ibland vara bra att snabbt kunna nå släkt och vänner. Vid akut kris är det inte alltid lätt att snabbt få fram telefonnummer. Ett tips är att göra en lista, och sätta upp den på insidan av exempelvis ett skåp i köket eller en garderob.


 

Ansvarig för sidans innehåll: utbildning(at)civil.se