Här kan du  läsa om bland annat drunkning, solsting, värmeslag och djur bett och ur du behandlar de.

Bada säkert- Här finner du råd och tips om hur du badar säkert
Bi och getingstick- Tips och råd om hu du behandlar bi och getingstick
Båtsäkerhet- Saker att tänka på när du åker båt.
Drunkning- Hur man räddar någon som håller på att drunkna.
Elda säkert på tomten- Tänk på det här när du ska elda på tomten.
Fästingbett- Att behandla fästingbett
Grilla brandsäkert- Tips för hur man gillar brandsäkert.
Huggormsbett- Tips om hur man behandlar huggormsbett
Solsting- Behandlingstips för solsting
Studsmattor- Tips för hur du minskar risken för skador orsakade av studsmattor.
Värmeslag- Tips för hur man behandlar värmeslag