varme-lang-3-bilder

 

Värme

 

Värmeförsörjningen i dagens bostäder är ofta beroende av elektricitet på något sätt för att det skall fungera. När elen försvinner under vintertid blir bostaden snabbt nedkyld och redan vid 15 grader kommer det kännas ruggigt.
Den kalla luften är tyngre än varm luft och därför blir det alltid kallare först på golven, så se till att komma upp från marknivå
och ha något varmt på fötterna. Kyla är också en av de faktorer som påverkar vår arbetsförmåga mest och därför är det viktigt att se till att hålla sig varm. I en krissituation behöver du vara alert och kunna tänka klart.

 

För att få extra värme i en kall bostad kan du:

 • Vistas i ett mindre rum, gärna med ett fönster mot söder, och som ligger på övervåningen.
  Isolera fönster och dörrspringor med hjälp av gardiner, filtar och mattor.
  flerfamiljshus väljer du rummet intill eller ovanpå/under det rum som din granne håller varmt. Stäng till mot övriga kalla rum.
 • Bygg en koja av filtar med hjälp av möbler. Värmen hålls bättre kvar inne i kojan än ute i resten av bostaden.
 • Lägg mattor på golven och var ordentligt varm på fötterna.
 • Klä dig varmt i flera lager och se till att ha något ordentligt på fötter och huvud.
 • Klara natten bättre genom att sova på en tjock bädd och mycket material som filtar och täcken över dig.
 • Bränn stearinljus eller fotogenlampa med veke
 • Använd fotogen-, sprit- eller gasolkamin, men tänk på koldioxidfaran och vädra emellanåt under korta perioder
 • Sov tätt tillsammans, varje människa avger cirka 75W genom sin kroppsvärme

 

Koloxidfara

Tänk på koloxidfaran. Vädra kort men rejält och ofta om du använder kok- eller värmeapparater, som förbrukar mycket syre. Tänk på att eldriven, mekanisk ventilation inte fungerar vid elavbrott.

 

Brandrisk

 • Se upp med ljus i fönster!
 • Håll bränslen och öppna lågor åtskilda!
 • Förvara inte mer än tillåten mängd bränslen i bostaden.
 • Förvara bränsle i godkända kärl.
 • Ha alltid brandsläckningsutrustning tillgänglig.

Innan strömmen kommer tillbaka ska du stänga av alla el-element och andra större strömförbrukare. När strömmen återkommer slår du i mycket långsam takt på en apparat i taget.

Vill du bidra till ett säkrare samhälle? Bli medlem

Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se