Vatten

Vid en kris eller ett elavbrott påverkas även vattenförsörjningen. Vattenverket och pumpar längs ledningsnätet behöver el för att fungera. Högt belägna områden kan bli utan vatten redan inom någon timme. Det är då kommunens uppgift att ordna med dricksvatten vid olika tappställen. Till ett bostadsområde utan vatten kan vatten köras i tankbil och speciella hämtställen ordnas. Vattnet hämtar du sedan lättast i rena plastdunkar eller hinkar. Ha helst en dunk med skruvlock och kran.

Kommunen har ansvar för sina invånare och ska därför tillhandahålla dricksvatten på bästa möjliga sätt i kris.

  • Håll utkik efter anslag på lokala träffpunkter (till exempel anslagstavlor, affären, macken, hembygdsgården)
  • Lyssna på lokalradion för att få information om var kommunens hämtningsställen för dricksvatten kommer att ställas upp.

Annat vatten som du hittar i sjöar och vattendrag kan du använda att spola toaletten med. Toaletten bör du annars inte använda om det inte finns något att spola med. Erfarenheterna säger att det inom en dag blir stopp i systemet och det blir stora problem med det sanitära.

Lagra vatten

Hur länge vatten kan lagras beror på många olika faktorer:

Rent vatten

Vatten har olika lång hållbarhetstid beroende på hur rent det är från början. Om du vet med dig att du har en brunn som är provtagen och har bra kvalitet så blir hållbarheten bättre. Är brunnsvattnet av okänd kvalitet kanske du till och med ska koka upp vattnet innan du använder det. Om det är rent dricksvatten som tillhandahålls av kommunen så kan du räkna med att det har en bra hållbarhet.

Rena kärl

Förvara vatten i rena dunkar avsedda för dricksvatten samt PET-flaskor. Rena dunkar kan inhandlas till exempel på bensinmackar.

Desinficera vattnet

Det finns klorpreparat för vattendesinfektion, exempelvis Xinix Aqua Care som man sätter i vattentankar i båtar och husvagnar. Finns att köpa i friluftsbutiker eller på addnature.com, välj Avdelningar / Hiking / Hygienartiklar. I större friluftsbutiker kan det finnas klortabletter, Micropur från Katadyn, som bland annat enligt bruksanvisningen är lämpligt för vattendesinfektion och konservering av vatten.

Om vattnet hämtas från källa i naturen kan det vara påverkat av annat än bakterier, i dessa fall räcker inte desinfektion med klorprodukter som nämnts här för att ta död på till exempel parasiter som kommer från däggdjur.

Koka vattnet

Ovan nämnda preparat tar dock inte bort dålig, smak, partiklar eller kemikalier i vattnet. Kokning av vattnet dödar däremot de flesta bakterier och även parasiter och dess sporer. Det räcker med att vattnet kokar upp

- Big bubbles, no troubles”.

Förvara vattnet kallt och mörkt

Om vattnet förvaras kallt och mörkt blir det svårare för bakterier att växa och vattnet hålls fräscht längre. Vatten som är rent, rätt behandlat och förvaras svalt och mörkt kan hållas fräscht i minst en vecka.

Tips

Förvara vattnet i mindre dunkar eller PET-flaskor i frysen, men fyll då bara flaskorna till 3/4 och inte hela vägen upp. Det fungerar då både som dricksvatten men även som kylklampar som hjälper till att hålla låg temperatur i frysen under exempelvis längre strömavbrott.

 

Vill du bidra till ett säkrare samhälle? Bli medlem

Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se