Signalen VMA

= Viktigt Meddelande till Allmänheten

Signalen provas klockan 15 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Så här låter signalen: sju sekunder signal, 14 sekunder tystnad.

När faran är över startas en 30-40 sekunder lång signal som betyder just ”faran över”.

Signalen används för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor, till exempel gasutsläpp eller stor brand. När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på radio (P3, P4) för att få information.

VMA kallas i folkmun Hesa Fredrik.

Mer om VMA på MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Sök på VMA.


Ansvarig för sidans innehåll:utbildning@civil.se