CampHome

Camp Home

Camp Home är lägret för dig som vill testa dina gränser när det gäller att kunna överleva i tätort när inte spis, vatten, toa, lyse och värme fungerar som vanligt. Du behöver inga speciella förkunskaper men vi vill att du gillar utmaningar!

Vi vill att

  • du är 15 – 25 år
  • du har fått/får tillstånd av föräldrar/målsman
  • du är eller blir medlem i civilförsvarsföreningen (har med försäkringar att göra)
  • du betalar 200:- i avgift till PG 15 23 20-8
  • om du är under 18 år ska målsman bekräfta anmälan

2015: Inget läger är planerat.

Har du några frågor? Mejla oss på ungdomslager@civil2.se


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se