Sommarläger

Sommarlägret är ett läger för alla intresserade ungdomar och fokuserar på krisberedskap, överlevnad, social samvaro och ansvarstagande.


Våra krav på dig:

  • Du är 12 – 25 år
  • Du har fått/får tillstånd av föräldrar/målsman
  • Du är eller blir medlem i Civilförsvarsförbundet (har med försäkringar att göra)
  • Du är intresserad av friluftsliv och säkerhet.
  • Du betalar 200:- i avgift till PG 15 23 20-8
  • Om du är under 18 år ska målsman bekräfta anmälan!

Har du några frågor? Mejla oss på yvonne.norrgard@civil.se

 

Anmälan

 

Sista anmälningsdag har passerat

 


 

Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se