Informationsmöte

Frivilliga resursgrupper – FRGCivilförsvarsföreningen i samarbete med Sollefteå kommun kallar till informationsmöte om frivilliga resursgrupper – en del av kommunens krisberedskap.

Bakgrund
År 2010 fattade Sollefteå kommuns styrelse beslut om att en frivillig resursgrupp ska finnas till hands i som ett komplement till kommunens resurser. Denna grupp ska bildas utav medlemmar i

olika organisationer, byalag, trossamfund just för att kunna ge bra förutsättningar för samarbete mellan kommun och ovan nämnda intressenter vid extraordinära händelser eller andra händelser med behov av frivilliga resurser.Den frivilliga resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta läge. En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter.

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. Sollefteå kommun har även yttrat önskan om ett närmare samarbete med byalag och trossamfund detta med tanken på den stora arean kommunen har. FRG-medlemmarna utbildas på uppdrag av MSB för att klara framtida utmaningar. Utbildningarna är kostnadsfria (ingår bland annat kommunkunskap, hemberedskap, sjukvård, brandkunskap mm). Material och utrustning för ditt uppdrag ingår. FRG-medlem tecknar avtal med kommunen om att finnas till hands om gruppen kallas in och får ersättning för resor och arbete i ”skarpt läge”.

Vem?
Frivilliga organisationer, byalag, trossamfund men även du som är nyfiken på att vara med.

När?
Tommy Sjöberg, Civilförsvarsföreningen Örnsköldsvik föreläser om frivilliga resursgrupper.
Ulrich Ibsch och Cristina Waaranperä FRG-ansvariga i Sollefteå kommun är på plats. Fika ingår.

18:e december kl 18 Kommunhuset i Sollefteå

Kontaktuppgifter: Ulrich Ibsch Telefonnummer 0705-723965, mejladress u.ibsch@gmail.com

Lämna en kommentar