Konstituerande möte för Sollefteå civilförsvarsförenings styrelse 14/6-2013

Konstituerande möte för Sollefteå civilförsvarsförenings styrelse tog plats den 14:e juni 2013 på kommunhuset i Sollefteå.

Deltagare: Cristina Waaranperä, Jeanette Lidén, Lennart Angermund samt Nils Berglund.

Kort från mötet:

- val av viceordförande: vakant tills vidare

- val av kassör: Ellika Anderberg

- val av sekreterare över året – välj på respektive möte

- val av administratör av medlemsregistret samt hemsidan: då Ulrich har gått ut ur föreningen valde vi Jeanette som webansvarig.

- val av firmatecknare: Cristina Waaranperä samt Ellika Anderberg

- ny FRG-mdlem Andreas Molin. Ansökt om km ersättning för resa till Ö-vik. Brandutbildning med Ö-vik FRG

- 6:e juli deltagande på barnens dag, gäst Jennie Kanth som är instruktör i barnkurser

- 20:e juli Nipyran och Ungdomensdag. Representanter från SOllefteå, Kramfors samt Timrå kommer att närvara och göra reklam för Civil.

- 20:e juli – FRG-medlemmar deltar i Älvsimmet

- augusti – repetition med radio – Nils Berglund håller i dagen. Återkommer med datum.

Lämna en kommentar