Hitta Vilse stig

Civilförsvarsföreningen i Sollefteå har nu lämnat in en ansökan om att få bygga en eller flera Hitta Vilse stigar i Sollefteå.

Ansökan kommer att hanteras av Kultur-, Utbildning- och Fritidsförvaltningen.

Om ansökan godkänns kan vi framöver erbjuda sommaraktiviteter för barnfamiljer under sommarsemestern där familjer får tränna Hitta Vilse kunskaper.

Syftet är att även vuxna ska få lära sig grunderna i Hitta Vilse utbildningen samt att kunna erbjuda gratis aktiviteter till barnfamiljer i Sollefteå kommun under sommarsemestern.

Även marknadsföringen av föreningen är viktig i denna sammanhang.

Hälsar,

Cristina Waaranperä

Ordförande

Lämna en kommentar