Jeanette Lidén
Ordförande
E-post:
Uppdrag: FRG-ansvarig (F), Instruktör (F), Ordförande (F), FRG-medlem (F)
Andreas Molin
Webbansvarig
E-post:
Uppdrag: Kassör (F), Webbansvarig (F), FRG-ledare (F)