FRG-möte inför krisberedskapsveckan 2018

Till dig som är FRG utbildad och listad som FRG-medlem i civilförsvarsförbundet Kungsör.

Den 15maj, Tisdag. Alltså imorgon. Har vi ett möte som Bosse kallat till via e-post. Vi ses klockan 1900 på brandstationen i Kungsör.

På dagordningen står Hemberedskap och Krisberedskap. Vi går igenom vad vi ska och kan bidra med gentemot kommunen och ser över vilka resurser vi har att tillgå. Det är viktigt att du kommer.

Är du inte ansluten till FRG idag? Ta kontakt med Bo Ljungblom, 0705368366, för mer information.
Det finns mycket att lära sig och utbildningar att få. Och samhället, du och dina grannar, behöver all hjälp de kan få i händelse av avbrott i den dagliga försörjningen av el, vatten och föda.

Det kan handla om att dela ut vatten när ett avlopp går läck. Handräckning av kaffe med mera till blåljuspersonal vid större insatser som branden i Västmanland. Vill du göra en insats har vi en organisation som passar dig.