Civilförsvarsförbundet Bohus och FRG Kungälv  

civil_logo_cmyk

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med inriktning på säkerhet.

Förbundet är en riksorganisation med lokala föreningar i kommuner över hela landet.

Civilförsvarsförbundet Bohus                       

är en lokal ideell förening som verkar i kommunerna Kungälv och Ale.

Vi informerar och utbildar om säkerhet, både till vardags och vid kriser i samhället.

 

Standard CMYK

Frivilliga Resursgruppen, FRG Kungälv

Vi hjälper genom vår organisation Frivilliga Resursgruppen, FRG. Gruppens uppgift

är att finnas till hands när de ordinarie kommunala resurserna behöver förstärkas.

Frivilliga Resursgruppen i Kungälv är upprättad i samarbete med Kungälvs kommun.

Ännu har inte Ale kommun startat någon Frivillig Resursgrupp.