__

hemsidan

 

 Frivilliga Resursgruppen FRG

I flertalet kommuner runt om i landet, där Civilförsvarsförbundet har verksamhet, finns Frivilliga Resursgrupper. Gruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas, exempelvis att hjälpa till med transporter, evakueringar, information och andra praktiska uppgifter.

Kungälvs kommun har en Frivillig Resursgrupp. Gruppen som leds av Civilförsvarsförbundet Bohus  består av män och kvinnor som frivilligt genomgår ett omfattande utbildnings- och övningsprogram. En viss ekonomisk ersättning utgår när FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt har inträffat.

 FRG Kungälv är organiserat i grupper enligt följande:

FRG ansvarig

Kommunikation/ Samband – Fordon/transporter – Stab – Sjukvård – Tross

______________________________________________________________

Kontakta gärna oss om du har frågor om FRG

  
dscf7725-2

FRG-ansvarig i Kungälv

Niklas Lysholm

Telefon 070-3049655

niklaslysholm@hotmail.com