FRG-utbildningar

När du är antagen som medlem i Frivilliga Resursgruppen får du genomgå en grundutbildning.

Därefter får du och alla andra FRG-medlemmar fortsatta utbildningar för att öka kompetensen inom FRG.

Den FRG-ansvarige gör uttagning och anmäler kursdeltagare.

 

Utbildningsprogram

FRG-medlem grundutbildning 36 timmar

Kriskommunikation 24 timmar

Om du bedöms vara lämplig som ledare är det möjligt för dig att fortsätta utbildningen

FRG-ledare Grundutbildning 24 timmar

FRG-ledare fortbildning 16 timmar

Nästa steg i utbildningen är till för den som är beredd att ta ledning och ansvar för en hel Frivillig Resursgrupp

FRG-ansvarig Grundutbildning 24 timmar

FRG-ansvarig Fortbildning 16 timmar

Alla FRG-utbildningar är kostnadsfria för medlemmar i Civilförsvarsförbundet.