Lennart Nilsson
Ordförande
E-post:
Uppdrag: FRG-ansvarig (F)
Niklas Lysholm
FRG-ansvarig
E-post:
Uppdrag: FRG-ansvarig (F), FRG-ledare (F), Instruktör FRG (D)