Civilförsvarsförbundet Bohus – Styrelsen

 

Ordförande: Lennart Nilsson – Tel 0708 – 67 33 06 – lennart-stig.nilsson@ale.se

Kassör: Lovisa Lahi

Ledamot/Sekreterare: Henrik Johansson

Ledamot: Niklas Johansson

Ledamot: Stefan Karlsson

Ersättare: Anders Lund

Ersättare: Linda Kroon