Utbildningar

Civilförsvarsförbundet har ett utbildningsprogram som syftar till ett säkrare och

tryggare Sverige. I kurserna får man lära sig att klara olyckor och krislägen som

exempelvis längre elavbrott, förorenat dricksvatten, en längre tids isolering och

nödsituationer utomhus. Utbildningarna riktar sig till skolor, företag, myndigheter,

föreningar, allmänheten och medlemmar i Civilförsvarsförbundet. Det finns även

utbildningsaktiviteter för barn. Det sker inom ”Hitta Vilse-klubben”. Våra medlemmar

har dessutom möjlighet att utbilda sig till instruktörer. Medlemskapet ger alltså stora

möjligheter till personlig utveckling och utökad kompetens.

Mer detaljerad information om utbildningsprogrammet finns på Sveriges Civilförsvars-

förbunds hemsida. Informationen om aktuella utbildningar i närområdet skickas till

medlemmarna i e-post. Medlemmar kan också framföra synpunkter och önskemål

om utbildningar. De flesta utbildningarna är kostnadsfria för medlemmar i

Civilförsvarsförbundet.

 

En viktig uppgift för Civilförsvarsförbundet är att utbilda medlemmar i den Frivilliga Resursgruppen.

Se FRG-utbildningar